کشش ستون فقرات

بدن ما در تمام مدت شبانه روز تحت تاثیر نیروی جاذبه است و این جاذبه به همه مزایایی که دارد موارد منفی هم برای بدن ما دارد خصوصا این اثرات در هنگام بیداری و بر روی ستون فقرات ما بیشتر است .

برخلاف آنچه اکثر افراد تصور می کنند در حالت نشسته بیشترین فشار بر روی ستون مهره ها وارد می شود و علت آن هم این است که در حالت نشسته عضلات شکم شل هستند و همه وزن بالاتنه توسط ستون مهره ها تحمل می شود .

فشرده شدن بیش از اندازه مهره های کمر و نیز انحراف بیش از اندازه آنها بخاطر انحنای زیاد کمر که بدلیل بزرگ بودن شکم و نیز پوشیدن کفش های پاشنه بلند توسط زنان است باعث می شود که دیسک بین مهر ه ای تغییر شکل داده و یا در رفتگی پیدا کند که این آغاز داستان انواع ناراحتی هاست که سیاتیک و دردهای آن و نیز مختل شدن راه رفتن شخص جز شناخته ترین و عادی ترین این مشکلات است .

 بطورکلی کشش ستون فقرات ، نیروی کششی است که به فقرات گردنی و کمری اعمال شده و باعث اثرات فیزیولوژیکی زیر میگردد:

1- افزایش فاصله مفاصل بین مهره ای

2- پیشگیری از چسبندگی های داخل غلاف دورال , ریشه های عصبی و ساختمان های کپسولی مجاور و کاستن این چسبندگی ها

3- کاهش فشار و التهاب روی ریشه های عصبی و دیسک بین مهره ای

4- بهبود گردش خون در داخل فضای اپیدورال کانال های ریشه عصبی

5- کاهش درد ، التهاب و اسپاسم عضلانی

شایعترین نشانه =  indication بالینی استفاده ازکشش فقرات عبارت است از دیسک کمر با فشار یا بدون فشار بر ریشه عصبی به منظور رفع درد.در دیسک حاد کمر و نیز بهبود اثرات ناشی از سیاتیک .

گاهی نیز  کشش مکانیکی کمر فقط به منظور بی حرکت نگهداشتن بیمار در بستر انجام می شود .

اما ممکن است کشش ستون فقرات همیشه موثر واقع نشود و این کار دو علت اصلی دارد

کشش ناکافی

 موقعیت بدنی = پوزیشن نامناسب  گردن یا کمر.

موارد کاربرد

کاربردهای بالینی کشش ستون فقرات در

فتق دیسک
گیرافتادگی ریشه عصبی
اسپاسم عضلات پارااسپانیال
کاهش فضای سوراخ بین مهره ای (Neural foramina) به دلیل آرتروز، تشکیل اوستئوفیت

موارد منع کشش کمر و گردن

میلوپاتی ناشی از اسپوندیلوز ، اوستئوپنی ،عفونت ستون فقرات ( مثل التهاب دیسک یا بیماری سل )،آسیب حاد نسج نرم ،دفورمیته های مادرزادی ستون فقرات، فشار خون بالا  و بیماری قلبی عروقی و نیز کسانی که مشکل پارگی و یا نازکی شبکیه چشم دارند از این جمله اند .

سایر موارد منع کاربرد کشش گردنی عبارتند از :

آرتریت روماتوئید ، سندروم داون یا بیماران با مفاصل هیپر موبایل  در رفتگی بین مهره اطلس و آسه با فشار بر طناب نخاعی

اکثر این موارد معمولا در افراد مسن مشاهده شده و به همین جهت در سالمندان  کشش فقرات باید با احتیاط انجام شود.

معمولا کشش کمر به همراه سایر روش ها از جمله  گرما درمانی و ماساژ به منظور نرم کردن و باز کردن عضلات  بدن بکار می رود.

ورزش درمانی به منظور تداوم اثر کشش  ضروری است و بهتر است کشش مکانیکی ستون فقرات را فقط در مواردی انجام داد که نتوان با کشش دستی و یا سایر روشدها این کار را انجام داد

البته باید توجه داشت که اثرات این کشش باید بعد از مدذتی ظاهر شود واگر نتیجه ای ندادد و یا وضعیت بیمار بدتر شد باید این روش را کنار گذاشت .

به این پست امتیاز دهید.
هیچ رای ثبت نشده است