درمان عوارض و درد بعد از عمل جراحی باز دیسک کمر با فیزیوتراپی

علائم جراحی ناموفق ستون فقرات (FBSS) با درد کمر و پا بعد از عمل جراحی ستون فقرات مشخص می‌شود. علائم جراحی ناموفق کمر وقتی که نتیجه عمل مطابق انتظار بیمار و جراح و همچنین مطابق نتایج از قبل تعیین شده نباشد، مشخص می‌شود.

عوارض جراحی باز دیسک کمر در بیش از ۴۰ درصد افرادی که تحت این جراحی قرار گرفته‌اند، قابل مشاهده است.

خطرات احتمالی

 به نظر می‌رسد بیمارانی که تحت عمل جراحی باز کمر قرار می‌گیرند.احتمال بیشتری دارد که به عوارض عمل دیسک کمر دچار شوند، در صورتی

Read more