تشخیص علت درد پشت زانو و درمان آن با فیزیوتراپی،دارو و جراحی

زانو یک مفصل پیچیده است که همه فعالیت‌های روزمره حتی انجام دادن کارهای ساده تاثیرات زیادی را بر آن می‌گذارد و می‌توان با پیشگیری از کشیدگی مفصل از میزان آسیب دیدن زانو جلوگیری کرد یا ریسک بروز آن را به حداقل رساند. اگر چه در اکثر موارد درد پشت زانو خیلی شدید نیست و در منزل قابل درمان و کنترل است برخی دیگر کاملاً جدی است و نیازمند توجه پزشک می‌باشد. در ابتدا باید سعی کنید علت بروز درد زانو را بشناسید و از روش‌های درمانی

Read more